Nhờ Ad chỉ giúp, char của em không quăng được trứng thỏ ma quái. Cám ơn