Để đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như bổ sung thêm sự kiện cho Máy chủ Goblin. BQT MU Legend quyết định cho ra mắt sự kiện Hộp Vàng, Hộp Bạc

Thời gian : 10:00 ngày 19/08/2019

Hình thức


  • Nhân vật đạt cấp độ 400 trở lên ( mới train rớt được Hộp )
  • Chỉ rơi ở những map có cấp độ 380 trở lên
  • Chìa khóa Vàng ( Sẽ được bán tại CashShop, Train quái rơi )

    Chìa khóa Bạc ( Sẽ quay bằng Zen tại Moss tỉ lệ 100%, CashShop tại Lorencia Bar , Train quái rơi )


Phần Thưởng

  • Hộp Vàng : Các loại Ngọc x5, Đá Thuộc tính, Đồ Excellent 600-800, Set Lucky 2, Zen, Nguyên liệu Ép cánh 2.5, Thép Thiên Đàng , Sừng Gãy, Điểm Ruud
  • Hộp Bạc : Các loại Ngọc, Đá Thuộc Tính, Đồ Excellent 400-600, Set Lucky 1, Zen, Chìa khóa Vàng- Dùng để mở hộp vàng, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc, Điểm Ruud


Trân trọng thông báo